Bo?etice
Naposledy aktualizováno: 19.6.2012

Ve splupráci se školkou bude knihovna po?ádat spole?né ?tení rodi?ů d?tem. P?esný termín bude up?esn?n.

?tená?i ,kte?í mají delší dobu půj?ené knihy ať je v co nejbližší dob? vrátí !!!!!!!

Od nového roku probíhá v knihovn? každou st?edu kroužek vyšívání a ru?ních prací a každý pátek deskohraní  ?ili hraní stolních her.

Vybírám poplatky za ?tená?e na rok 2012.

Dovezla jsem ?adu p?kných knížek z VF B?eclav p?ij?te si vybrat jinak nebudou

V m?síci kv?tnu prob?hly besedy s d?tmi 1. až 5. t?ídy.